DAGRO, s.r.o.

predaj a servis poľnohospodárskej a lesnej techniky

Štefánikova 35
066 01 Humenné

Servisné stredisko Komárany

e-mail: dagro@dagro.sk
web: www.dagro.sk

tel.: 00421 918 599 859  |  00421 915 869 216